h

Nieuws van de afdeling

21 juli 2016

SP steunt de actie brandweer

Foto: SP Dordrecht / Eigen foto

Woensdag 19 juli hebben twee bestuursleden van de SP een taart aan de brandweer aangeboden ter ondersteuning voor de actie die de brandweer momenteel voert. De steun werd op de locaties Oranjepark en leerpark positief ontvangen.

Lees verder
3 juni 2016

Meten is weten

Foto: Alex Groen / Eigen foto

Zoals jullie misschien wel uit de media hebben kunnen oppikken, is de SP begonnen om de situatie rond Chemours( Dupont) te onderzoeken. Jarenlang heeft Dupont het giftige PFOA in grote concentraties uitgestoten. De overheid, RIVM en milieudienst, hebben hen daarin gesteund, door ongezonde hoeveelheden uitstoot toe te staan.

Lees verder
27 mei 2016

SP in gesprek met bewoners De Staart over Dupont/Chemours

Foto: Alex Groen / Zelf gemaakte foto's tijdens de actie.

Naar aanleiding van de verontrustende berichten over de jarenlange vervuiling van de omgeving door Dupont met PFOA, ging de SP in gesprek met bewoners van De Staart.

Lees verder
16 februari 2016

Politiek café SP Zwijndrecht over de WMO

SP - Zwijndrecht
Politiek Café
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Lees verder
15 januari 2016

ziektenkosten minima drechtsteden

De Drechtsteden zullen dit voorjaar het minimabeleid evalueren. In deze evaluatie zullen we als SP ons inzetten om het beschikbare geld zo effectief mogelijk in te zetten om de grote armeode in onze regio te bestrijden. En indien nodig moet er gewoon geld bij.

Lees verder
22 december 2015

EEN GEZOND EN ZORGZAAM 2016

Foto: Helma Meijer / Antoine Borgers

De SP wenst alle Dordtenaren goede feestdagen en een zorgeloos 2016
Terwijl D’66, de PvdA en Beter voor Dordt alle Dordtenaren middels een advertentie in Dordt Centraal goede feestdagen wenste, ging de SP de straat op om mensen persoonlijk te benaderen. De SP was er met een clubje van 7 mensen op uitgetrokken om op de markt kerstkaarten uit te delen. Dat vond plaats op het drukste moment van de week, op zaterdag 19 december, van een tot drie. 
Bij de meeste mensen viel deze actie goed in de smaak. Sommige mensen reageerden met: “ah, de SP, ja dat wil ik wel, weg met die zooi uit Den Haag!” Er waren echter ook mensen die de kaart niet aannamen, omdat de kleur niet overeenkwam met hun eigen politieke kleur. Ten slotte ontstonden ook gesprekken over de koers van de SP. Een lid van de PvdA was van mening dat de SP zich wat pragmatischer moet opstellen, zodat ze in de toekomst ook de kans krijgt om mee te regeren. Dat is toch uiteindelijk wat we willen. Ja, daar zijn wij het van harte mee eens! 

Lees verder

Pagina's

U bent hier