h

Nieuws uit 2005

23 november 2005

SP stort gifgrond Stort van Troost voor de deur van Shell

SP-Kamerlid Krista van Velzen en SP Statenlid Bart Vermeulen hebben vanmorgen met enkele collega-actievoerders ernstig vervuilde grond gestort op de stoep van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hoewel zowel de woordvoerder van Shell als de politie het Kamerlid sommeerden de grond weer mee te nemen, waren de SP aktivisten daartoe niet bereid. Van Velzen: 'Het moet ook niet gekker worden.

Lees verder
10 november 2005

Plan van aanpak WMO-pilot Drechtsteden afgekeurd door VWS vanwege te weinig vraaggerichtheid

Het eerder door ingediende plan voor de WMO-pilot rond kwetsbare groepen, project ‘Gespreide huisvesting en zorg’ is in afgewezen door VWS, vanwege te geringe vraaggerichtheid. Het plan moet herschreven worden.

Lees verder
1 oktober 2005

Dualisering is een Haags koekoeksei

De Eerste Kamer debatteerde deze week over de dualisering van het gemeentebestuur en het provinciale bestuur. Ronald van Raak vindt dat gemeenten meer vrijheid moeten krijgen om zelf hun lokale bestuur te organiseren.

Lees verder
14 september 2005

Stort van Troost moet opnieuw op politieke agenda

Tweede-Kamerlid Krista van Velzen zal vandaag een bodemmonster van de Stort van Troost uit Dordrecht aanbieden aan staatssecretaris Van Geel van milieu. Met het overhandigen van het potje sterk geurende opgegraven grond, (dat onder andere olie, calciumhydroxide, katalysatorafval en silicagel bevat), hoopt de SP het sterk vervuilde natuurgebied aan de rand van de Biesbosch weer op de agenda te zetten.

Lees verder
31 augustus 2005

WMO inventarisatie Drechtsteden door Sociaal Geografisch Bureau

Ter voorbereiding op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die in juli 2006 in werking treedt, heeft het Sociaal Geografisch Bureau in de Drechtsteden een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod dat onder deze wet valt, de omvang van de doelgroepen en de toekomstige vraag. Deze inventarisatie vond plaats in opdracht van de projectgroep die belast is met het opstellen van een gemeenschappelijk beleidskader voor de Drechtsteden ten behoeve van de WMO.

Lees verder

Pagina's

U bent hier