h

Nieuws uit 2015

22 december 2015

EEN GEZOND EN ZORGZAAM 2016

Foto: Helma Meijer / Antoine Borgers

De SP wenst alle Dordtenaren goede feestdagen en een zorgeloos 2016
Terwijl D’66, de PvdA en Beter voor Dordt alle Dordtenaren middels een advertentie in Dordt Centraal goede feestdagen wenste, ging de SP de straat op om mensen persoonlijk te benaderen. De SP was er met een clubje van 7 mensen op uitgetrokken om op de markt kerstkaarten uit te delen. Dat vond plaats op het drukste moment van de week, op zaterdag 19 december, van een tot drie. 
Bij de meeste mensen viel deze actie goed in de smaak. Sommige mensen reageerden met: “ah, de SP, ja dat wil ik wel, weg met die zooi uit Den Haag!” Er waren echter ook mensen die de kaart niet aannamen, omdat de kleur niet overeenkwam met hun eigen politieke kleur. Ten slotte ontstonden ook gesprekken over de koers van de SP. Een lid van de PvdA was van mening dat de SP zich wat pragmatischer moet opstellen, zodat ze in de toekomst ook de kans krijgt om mee te regeren. Dat is toch uiteindelijk wat we willen. Ja, daar zijn wij het van harte mee eens! 

Lees verder
8 december 2015

ONTSLAG VOOR SCHOONMAKERS IN DORDRECHT

Foto: Helma Meijer / privé

Schoonmakers in de  Drechtsteden die de gebouwen van de Gemeentes Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht schoonmaken, komen op voor hun werk en inkomen.

Lees verder
3 december 2015

Herziening boetes

De Sociale Dienst Drechtsteden moet nu honderden door haar opgelegde boetes opnieuw gaan beoordelen. Nadat in de Drechtraad van afgelopen dinsdag 1 december een motie van die strekking is aangenomen.

Lees verder
1 december 2015

Dordrecht blijft intercitystad

Vanmiddag stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van SP en D66. In de motie verzochten zij de regering om zich in te zetten voor het behoud van Dordrecht als Intercityhalte. SP Dordrecht knokte hier al lang voor samen met andere lokale partijen en weet zich na steun van de SP-fractie in de Provincie Zuid-Holland nu eindelijk gesteund door de Tweede Kamer.

Lees verder
25 november 2015

Gooi het geld niet over de balk!

Enkele bekende Dordtenaren zijn van mening dat de gemeente Dordrecht diep in de buidel moet tasten om de start van de Tour de France naar Dordrecht te halen.

Lees verder
12 november 2015

Begrotingsdebat en de SP

Dinsdag 10 en woensdag 11 november vergaderde de gemeenteraad van Dordrecht over de begroting. Nog steeds tegen de achtergrond van forse bezuinigingen op de culturele sector en heel veel organisaties in de stad die hun subsidie kwijt raken. Maar omdat die bezuinigingen voor komend jaar nog even in de koelkast zijn gezet, en omdat er in ieder geval geen nieuwe tegenvallers zijn opgedoken, verandert er het komende jaar relatief weinig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier