h
11 september 2006

Geen bajesboot in Dordt!

Bajesboot Dordt

Binnenkort wordt in Dordrecht de geplande bajesboot in gebruik genomen. In deze boot worden onschuldige mensen zonder proces voor onbepaalde tijd (soms langer dan een jaar) opgesloten. SP Dordrecht is tegen de opsluiting van vluchtelingen en eist onmiddellijke sluiting van deze detentieboot.

Lees verder
11 september 2006

Vertrouwen is goed, controle is beter

Tilburg (Brabants Dagblad) Stemmen met de computer, printje maken en dat stukje papier de stembus in. „Zo kan de uitslag gecontroleerd worden“, zegt de Tilburgse SP-fractievoorzitter J. van den Hout

Lees verder
31 augustus 2006

Stichting het Wantij voor handhaving natuurbeschermingswet

DORDRECHT - De Stichting het Wantij heeft bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de beschermde status aangevraagd voor de eocologische Wantijzone.

Lees verder
28 augustus 2006

TNO: Reintegratie Dordtse werklozen kan veel beter.

Dordtse sociale dienst moet knelpunten bij de integratie van werklozen aanpakken. De minpunten: te weinig scholing en stageplekken, saai werk en te hoog ziekteverzuim.

Lees verder
28 augustus 2006

SMS kinderfonds nog te onbekend bij minima in Dordrecht

Sporten, zwemles of een schoolreisje: met een minimuminkomen is het nauwelijks te betalen. Toch is er nog niet vaak een beroep gedaan op het SMS-fonds.

Lees verder
24 augustus 2006

"Kaviaar bestrijdt Bajesboot"

Uit het AD van vrijdag 18 augustus 2006
Nachtelijke actie tegen Dordtse detentieboot
Door INGRID DE GROOT

Lees verder
22 augustus 2006

Kwaliteitsimpuls Bodembeheer. Ook in Dordrecht!

Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming (Wbb)

Stimuleringsregeling

Lees verder
8 juli 2006

WMO vragen om burgerparticipatie

De WMO zal worden ingevoerd op 01 januari 2007. De WMO is een zeer ingrijpende bezuinigingsoperatie waarbij de regie over de zorgtoewijzing naar de gemeente gaat. Het is belangrijk dat mensen die zorgafhankelijk zijn hierover kunnen meepraten. Dit is zelfs wettelijk verplicht. In Dordrecht gebeurt dit minder dan mondjesmaat, naar ons idee zeker niet van harte en daardoor te laat en te langzaam.

Lees verder

Pagina's