h
4 juli 2006

Wethouder Spigt duister over spaarlampen

Oudere woningen met een slechte energetische kwaliteit worden over het algemeen bewoond door huishoudens met lagere inkomens. Voor huishoudens met een laag inkomen is het doen van investeringen om de energetische kwaliteit van de woning te vergroten, of van investeringen in energiezuinige apparaten niet de eerste prioriteit. Juist deze huishoudens zouden de financiële besparing die energiebesparing oplevert echter goed kunnen gebruiken.

Lees verder
24 juni 2006

Manifest tégen de inburgeringsplicht - Vòòr kosteloze en vrijwillige taallessen

In de Dordtse Kamers wordt dinsdag 27 juni de 'Kadernotitie Wet Inburgering Drechtsteden' in de opiniekamer behandeld. De wet is naar onze mening strijdig met de Wet op de Gelijke Behandeling. De wet discrimineert en benadeelt analfabete immigranten ten opzichte van autochtone analfabeten. Mensen met achterstanden die in veel gevallen de dupe zijn van falend overheidsbeleid dreigen te worden bestraft als ze niet of niet meer mee kunnen komen. Lees hieronder het manifest dat door het Platform Stopdeinburgeringsplicht op 12 juni 2006 aan de Tweede Kamerfractie aangeboden werd en dat door SP ook onder de aandacht van Portefeuillehouder Spigt ter overweging onder de aandacht wordt gebracht;

Lees verder
23 juni 2006

Politieke partijen uit Drechtsteden op informatieavond Zellingwijk

Verslag van informatieavond Zellingwijk voor politieke partijen 22-06-2006

Lees verder
20 juni 2006

Variant selectieve verwijdering stortplaats Polder Stededijk

Notitie Van : Stan Cals, Rob Wolbrink (Haskoning)

Lees verder
13 juni 2006

Staatssecretaris beantwoordt kamervragen Stort van Troost

Kamervragen van het SP Tweede Kamerlid Krista van Velzen over de sanering van de Stort van Troost op Polder Stededijk te Dordrecht ingezonden 11 mei 2006 en beantwoord door Staatsecretaris van Geel,

Lees verder
31 mei 2006

Gemeenteraad Dordrecht zet vraagtekens bij detentieboot

- AD/De Dordtenaar - De Dordtse gemeenteraad heeft nog ernstige twijfels bij de komst van een detentieboot voor illegale vreemdelingen naar de Tweede Merwedehaven, naar de gevangenis. Partijen als PvdA, Groenlinks, Beter voor Dordt en ECO-Dordt maken zich zorgen over de leefbaarheid en de veiligheid voor de illegalen. Groenlinks heeft bovendien een principieel bezwaar tegen het opsluiten van mensen die geen misdrijf hebben gepleegd. Burgemeester Bandell zegde de gemeenteraad gisteren toe met nadere informatie te komen over de (brand)veiligheid. Hij verwees de meeste vragen door naar de Tweede Kamer. “Die is met deze wetgeving akkoord gegaan. Wij verlenen slechts medewerking aan uitvoering van de wet.”

Lees verder

Pagina's