h
16 mei 2006

Sanering Stort van Troost in Dordtse Kamers

Op de eerste avond dat volgens het nieuwe vergadersysteem in de zogeheten Dordtse Kamers vergaderd werd is het Visiedocument Sanering en ontwikkeling Polder Stededijk besproken in aanwezigheid van de kersverse Wethouder Milieu Dion van Steensel. Hieronder de volledige notulen van deze bespreking.

Lees verder
15 mei 2006

Dordtse ambtenaar in radio uitzending over Bajesboten.

Samenvatting radio 1 uitzending 15 mei 2006 - de ochtenden – het onderzoeksuur.

Lees verder
10 mei 2006

SP statenfractie over chemisch afval Zellingwijk/ Derde Merwedehaven

Geen vervuilde grond Zellingwijk naar Derde Merwedehaven

De SP heeft aan Gedeputeerde Staten opheldering gevraagd over de afvoer van chemisch afval uit de Zellingwijk in Gouderak.

Lees verder
9 mei 2006

Evaluatie trajecten oudkomers Dordrecht

In opdracht van de Sociale Dienst Dordrecht hield Regioplan Beleidsonderzoek het project Duale Trajecten voor Oudkomers Dordrecht tegen het licht. Het binnenhalen van subsidies lijkt belangrijker te zijn geweest dan het adequaat besteden ervan.

Lees verder
7 mei 2006

Bezorgdheid over gifgrond Gouderak

DORDRECHT/GOUDERAK - ECO-Dordt heeft burgemeester en wethouders in Dordrecht gevraagd of het klopt dat de grond van de voormalige gifwijk de Zellingwijk in Gouderak afgevoerd wordt naar Dordrecht.
Dit vanwege het bericht dat er 250.000 ton ernstig vervuilde grond naar de Derde Merwedehaven gaat. Volgens ECO wordt in Gouderak van alles gedaan om de bewoners te informeren over de afvoer van de gifgrond, terwijl er in Dordrecht niemand iets van afweet. ( AD / Het Groene Hart meldde het wel, AD / De Dordtenaar niet...(red.) )

Lees verder
5 mei 2006

Cliënten De Grote Rivieren ziedend na onaangekondigde reorganisatie

Na een nieuwe onaangekondigde reorganisatie zijn de cliëntenraden van De Grote Rivieren ziedend. Ze vinden dat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg de belangen van haar cliënten uit het oog verliest.

Lees verder
2 mei 2006

SP bezorgd om jeugdzorg en Auriga

DORDRECHT - De SP-Statenfractie luidt de noodklok over de gang van zaken rondom jeugdzorg in de provincie Zuid-Holland en bij het Dordtse internaat Auriga.

De Socialistische Partij maakt zich zorgen om de wachtlijsten voor jeugdzorg en de enorme bureaucratie. ,,Het lange traject dat de instellingen moeten bewandelen om nieuwe projecten of ideeën van de grond te krijgen, is een belangrijke oorzaak voor de enorme wachtlijsten", schrijft de fractie na een werkbezoek aan het Dordtse internaat. Bij Auriga wordt huisvesting en begeleiding geboden aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen. De crisisopvang van Auriga staat op de tocht door gebrek aan financiën. ,,De nood is erg hoog.’’

Lees verder
29 april 2006

WMO in Eerste Kamer

28 maart 2006 was er in de vaste commissie van de Eerste Kamer een WMO overleg. Lees hier de bijdrage van SP-senator Tineke Slagter-Roukema

Lees verder
19 april 2006

Ombudsman: mensen in geldnood door trage overheid

ANP DEN HAAG - Teveel mensen komen in ernstige financiële problemen omdat de overheid aanvragen voor een uitkering, subsidie of vergunning traag behandelt. Vaak treft dit mensen die het financieel al moeilijk hebben. Dat stelde de Nationale ombudsman, A. Brenninkmeijer, woensdag in zijn jaarverslag over 2005.

Lees verder
14 april 2006

Kantorenleegstand Dordrecht verdient aandacht nieuw Dordts college

Beste nieuwe Woningwethouder van Dordrecht,


vanuit onze actieve informatiebehoefte hebben wij u het volgende mede te delen:


Uit onderzoek blijkt dat in Nederland het aanbod aan kantoorruimte als percentage van de voorraad 16% bedraagt. Voor de Drechtsteden is dit 25% en dit staat voor 77000 m2 leegstand van de in totaal 307.000 m2. We hebben alvast 2 vragen;

Lees verder

Pagina's