h
13 april 2005

Dordtse vragen bij prestentatie projectplan WMO-Drechtsteden

Dordrecht. Projectleider Fooij presenteerde 13 april het WMO projectplan aan de commissie onderwijs en welzijn.

Lees verder
9 april 2005

Grote behoefte bij bewoners aan meer duidelijkheid sloop- en renovatieplannen Wielwijk

Dordrecht - Zaterdag 2 april organiseerden medewerkers van het opbouwwerk en het Bureau Bewonersondersteuning een informatie-ochtend om antwoord te geven op de volgende vragen

Lees verder
28 maart 2005

Werkgroep Derde Merwedehaven vreest verplaatsing gifstort van Gouderak naar Dordtse achtertuin

Sliedrecht - De Werkgroep Derde Merwedehaven in Sliedrecht vreest dat vervuilde grond uit de Zellingwijk in Gouderak in haar 'achtertuin' wordt gestort.

Lees verder
24 maart 2005

Opinie - NEE tegen invoering van déze Europese Grondwet

- Op een (klein) rijtje wat de voorstanders er door willen drukken en waarvan de desastreuze onomkeerbare gevolgen een bedreiging zijn voor elk uitzicht op een betere wereld. In ieder geval voor alle Europeanen die nog hoopten op een enigszins stabiele bestaanszekere 21e eeuw. Als we streven naar een vreedzame toekomst moeten we gezamenlijk de strijd aangaan om de tendens van beschavingsafbraak, milieuvernietiging, militairistische verspilling en economische uitbuiting van ontwikkelingslanden te keren!

Lees verder
9 maart 2005

Gemeente brengt milieutaken onder bij Regio Zuid-Holland Zuid

De gemeente Dordrecht en de Milieudienst Zuid-Holland Zuid hebben 'een voorgenomen besluit genomen' om vergunningverlenings- en handhavingstaken onder te brengen bij de regio Zuid-Holland Zuid. Een nieuw organisatiedeel ontstaat, met de voorlopige werknaam: “Dienst Bouw, Milieu en Ruimte” (DBMR). Deze krachtenbundeling moet leiden tot een efficiëntere manier van werken. Streven is dat de dienst 1 januari 2007 operationeel is.

Lees verder
9 maart 2005

Dordtenaren kunnen zelf voorstellen op agenda gemeenteraad zetten

Stem van Dordt - Burgers in Dordrecht kunnen vanaf 10 maart invloed uitoefenen op de agenda van de gemeenteraad.

Lees verder
22 februari 2005

Voorbeeld motie dienstenrichtlijn

SP Motie Dienstenrichtlijn

Lees verder

Pagina's