h
22 februari 2005

Brief aan gemeenteraad over dienstenrichtlijn

Aan de gemeenteraad van Dordrecht

Lees verder
26 januari 2005

SP voorstel herbestemming leegstaande kantoorpanden

Na Rijksoverheid en Gemeente Dordrecht nu ook groen licht van Provincie,
woningbeleid krijgt sociaal tintje

26-1-2005 - Door inzet van SP Statenlid Peter Romijn krijgt het woonbeleid van Zuid-Holland meer vorm. GS beloofde dat de woningbouwcijfers vanaf nu goed bijgehouden worden en dat leegstaande kantoren verbouwd zouden moeten worden tot starterswoningen. Romijn: “We hebben een belangrijke stap gezet: Eindelijk krijgen we te horen wat er precies gebeurt!”

Lees verder
9 december 2004

De moeilijke terugkeer van illegale gevangenen

Persbericht Universiteit Tilburg - Donderdag 9 december - is het rapport “Terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring” verschenen. In het onderzoek wordt nagegaan welke factoren de terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst verhinderen, bemoeilijken of zouden kunnen vergemakkelijken. Het onderzoek laat zien dat het laten terugkeren van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring uiterst lastig is. Het aantal geslaagde uitzettingen vanuit Tilburg en Ter Apel is de afgelopen jaren gedaald tot ongeveer 35%, terwijl de gemiddelde verblijfsduur is gestegen naar 80 dagen. Meer dan de helft van de illegalen die in Tilburg en Ter Apel in bewaring worden gesteld komt uiteindelijk weer op vrije voeten. Het onderzoek is uitgevoerd door het Schoordijk Instituut van de Universiteit van Tilburg en stond onder leiding van prof. dr. A.M. van Kalmthout.

Lees verder
30 november 2004

SP Statenfractie presenteert sociale woonvisie

Meer renoveren en minder slopen, bouw van woningen afstemmen op woonlasten en de bouw van sociale huurwoningen controleren en handhaven. Dat zijn enkele aanbevelingen die de SP Statenfractie presenteert in haar Provinciale Sociale Woonvisie als antwoord op de plannen van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
25 oktober 2004

Feiten over de Floriade

1.) In december 2004 zal door de Nationale Tuinbouwraad gekozen worden de locatie Drechtsteden ( = Sophiapolder, Venlo, Arnhem en Rotterdam, voor organisatie van de Floriade 2012. ) Inmiddels hebben Rotterdam en Arnhem hun kandidatuur ingetrokken vanwege de financiële risico´s en grote maatschappelijke tegenstand.

Lees verder
8 oktober 2004

Wethouder Spigt over WMO: "De gemeente is incompetent op dit terrein"

Den Haag. Vrijdag 8 oktober vond in de Grote Kerk Den Haag het Symposiun Ketenregie en WMO plaats.

Lees verder
2 maart 2004

Remi Poppe over sloop boerenbedrijf en biodiversiteit

Voormalig tweede kamerlid Remi Poppe was gisteravond bij ons als gastspreker tijdens de kerngroepbijeenkomst.
Remi Poppe
Remi in Dukdalf - Wijkcentrum Nieuw Krispijn - Mariastraat Dordrecht.

Lees verder
2 februari 2004

Betaalbare woningen weeskinderendijk op sloopnominatie voor nieuwe kantoorgebouwen en dure appartementen.

02-02-2004 • In het kader van het project shipping valley dreigen een honderdtal woningen te verdwijnen om plaats te maken voor (onverhuurbare) kantorencomplexen en dure appartementen. Terwijl we al tienduizenden vierkante meters leegstaande kantoren in Dordrecht hebben

Lees verder
18 september 2003

Dordrecht proeftuin voor WMO

Het symposium ‘Sturen op verantwoordelijkheid’ vormde het officiële startsein voor een bijzonder experiment. Komend jaar gaat de sector Onderwijs & Welzijn van de gemeente Dordrecht, samen met een aantal maatschappelijke instellingen én hun cliënten aan de slag om op andere wijze vorm te geven aan de onderlinge relaties en werkwijze. Belangrijkste inspiratiebron hierbij is het advies ‘Bevrijdende Kaders, sturen op verantwoordelijkheid’, dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in februari uitbracht aan het kabinet. De filosofie van dit advies zal voor het eerst in praktijk gebracht gaan worden met invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees verder

Pagina's