h
8 oktober 2004

Wethouder Spigt over WMO: "De gemeente is incompetent op dit terrein"

Den Haag. Vrijdag 8 oktober vond in de Grote Kerk Den Haag het Symposiun Ketenregie en WMO plaats.

Lees verder
2 maart 2004

Remi Poppe over sloop boerenbedrijf en biodiversiteit

Voormalig tweede kamerlid Remi Poppe was gisteravond bij ons als gastspreker tijdens de kerngroepbijeenkomst.
Remi Poppe
Remi in Dukdalf - Wijkcentrum Nieuw Krispijn - Mariastraat Dordrecht.

Lees verder
2 februari 2004

Betaalbare woningen weeskinderendijk op sloopnominatie voor nieuwe kantoorgebouwen en dure appartementen.

02-02-2004 • In het kader van het project shipping valley dreigen een honderdtal woningen te verdwijnen om plaats te maken voor (onverhuurbare) kantorencomplexen en dure appartementen. Terwijl we al tienduizenden vierkante meters leegstaande kantoren in Dordrecht hebben

Lees verder
18 september 2003

Dordrecht proeftuin voor WMO

Het symposium ‘Sturen op verantwoordelijkheid’ vormde het officiële startsein voor een bijzonder experiment. Komend jaar gaat de sector Onderwijs & Welzijn van de gemeente Dordrecht, samen met een aantal maatschappelijke instellingen én hun cliënten aan de slag om op andere wijze vorm te geven aan de onderlinge relaties en werkwijze. Belangrijkste inspiratiebron hierbij is het advies ‘Bevrijdende Kaders, sturen op verantwoordelijkheid’, dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in februari uitbracht aan het kabinet. De filosofie van dit advies zal voor het eerst in praktijk gebracht gaan worden met invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees verder

Pagina's