h

Nieuws uit 2006

24 juni 2006

Manifest tégen de inburgeringsplicht - Vòòr kosteloze en vrijwillige taallessen

In de Dordtse Kamers wordt dinsdag 27 juni de 'Kadernotitie Wet Inburgering Drechtsteden' in de opiniekamer behandeld. De wet is naar onze mening strijdig met de Wet op de Gelijke Behandeling. De wet discrimineert en benadeelt analfabete immigranten ten opzichte van autochtone analfabeten. Mensen met achterstanden die in veel gevallen de dupe zijn van falend overheidsbeleid dreigen te worden bestraft als ze niet of niet meer mee kunnen komen. Lees hieronder het manifest dat door het Platform Stopdeinburgeringsplicht op 12 juni 2006 aan de Tweede Kamerfractie aangeboden werd en dat door SP ook onder de aandacht van Portefeuillehouder Spigt ter overweging onder de aandacht wordt gebracht;

Lees verder
23 juni 2006

Politieke partijen uit Drechtsteden op informatieavond Zellingwijk

Verslag van informatieavond Zellingwijk voor politieke partijen 22-06-2006

Lees verder
20 juni 2006

Variant selectieve verwijdering stortplaats Polder Stededijk

Notitie Van : Stan Cals, Rob Wolbrink (Haskoning)

Lees verder
13 juni 2006

Staatssecretaris beantwoordt kamervragen Stort van Troost

Kamervragen van het SP Tweede Kamerlid Krista van Velzen over de sanering van de Stort van Troost op Polder Stededijk te Dordrecht ingezonden 11 mei 2006 en beantwoord door Staatsecretaris van Geel,

Lees verder

Pagina's

U bent hier